na besEDU

Workshop „na besEDU“ navazuje myšlenkově na předcházející popularizačně-naučné odborné bloky, které jsme od začátku novodobé historie Dnů Komenského (2012) zařazovali do programu – nejprve jako Konferenci k aktuálním tématům pedagogické praxe, posléze jako odpolední přednášky. Letošní formát je tak přirozeným vývojovým stádiem, jehož cílem je vytvořit prostor pro smysluplné setkání zajímavých myšlenek, týkajících se současné výchovy, Přečíst si víc ona besEDU[…]