na besEDU

Workshop „na besEDU“ navazuje myšlenkově na předcházející popularizačně-naučné odborné bloky, které jsme od začátku novodobé historie Dnů Komenského (2012) zařazovali do programu – nejprve jako Konferenci k aktuálním tématům pedagogické praxe, posléze jako odpolední přednášky. Letošní formát je tak přirozeným vývojovým stádiem, jehož cílem je vytvořit prostor pro smysluplné setkání zajímavých myšlenek, týkajících se současné výchovy, pedagogiky a školy. Pozvání přijali:

 

Ondřej Kania       Spoluzakladatel úspěšné brněnské agentury  J&K Consulting. Na základce málem propadl, v Brně vystřídal několik středních škol. Chtěl studovat a rozvíjet svůj potenciál v USA, ale jeho rodina si to nemohla dovolit. Ondřej se však svého snu nechtěl vzdát a rozhodl se kontaktovat přes 400 amerických středních škol. Jeho odhodlání sklidilo úspěch a Ondřej dostal 100% stipendium na střední škole v New Yorku. Po návratu se rozhodl, že bude pomáhat lidem, kteří mají stejné sny jako měl on. Spolu s Tomášem Jízdným založili agenturu, která posílá studenty na prestižní internátní školy.

Ludvík Zimčík      Ředitel základní školy a lycea – Školy Březová. V malé obci „na konci světa” stál u zrodu ambiciózního projektu, který umožňuje distanční individualizované studium žákům z celé republiky. Školy nabízí propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

Lucie Karmová    Pracuje v Programu podpory nadaných studentů v pro Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM). To je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Její prací je starat se o „nadáče“. Jde o hájený druh mladých, pilných, zvědavých a tak trochu pozoruhodných talentů, vyžadujících speciální péči. Vyznačují se většinou vysokou inteligencí a svérázným přístupem k životu, vesmíru a vůbec. Není snadné jim porozumět, ale jsou tím nejlepším, co můžeme nabídnout světové vědě.